Download e-book for iPad: Språkteorier och språkspel: Fem moderna språkteorier ur en by Pär Segerdahl

By Pär Segerdahl

ISBN-10: 9144100485

ISBN-13: 9789144100487

Den här boken har Ludwig Wittgensteins språkspelsanalogi som utgångspunkt. Författaren visar hur Wittgensteins språkspel kan tillämpas genom att presentera och undersöka idéer hos fem moderna språkteoretiker: Putnam, Searle, Davidson, Grice och Chomsky.

De olika idéerna förklaras ingående i särskilda avsnitt och läsaren får därmed en god introduktion until de grundläggande frågeställningarna inom semantik, meningsteori, talaktsteori och pragmatik. Varje presentation följs av en filosofisk undersökning som på ett konkret sätt visar Wittgensteins arbetssätt, dess användbarhet och aktualitet. På så sätt förs läsaren in i Wittgensteins filosofi – inte som en lärobyggnad utan som ett sätt att arbeta.

Show description

Read or Download Språkteorier och språkspel: Fem moderna språkteorier ur en Wittgensteininspirerad synvinkel PDF

Best linguistics books

Sarah Mercer (auth.)'s Towards an Understanding of Language Learner Self-Concept PDF

This publication contributes to our starting to be knowing of the character and improvement of language learner self-concept. It assesses the appropriate literature within the disciplines of psychology and utilized linguistics and describes in-depth, qualitative examine interpreting the self-concepts of tertiary-level EFL inexperienced persons.

Read e-book online Mongolic Phonology and the Qinghai-Gansu Languages PDF

Mongolic Phonology and the Qinghai-Gansu Languages

The peripheral Mongolic languages of the Qinghai-Gansu quarter in China comprise
Eastern Yugur (Shira Yugur) and the Shirongol languages. The latter may be subdivided in a Monguor department, along with Mongghul and Mangghuer, and a Baoanic department, together with Baoan, Kangjia, and Dongxiang (Santa).
The inner taxonomy of the Qinghai-Gansu languages should be mentioned in a separate section.
The Qinghai-Gansu languages are more and more well-described. They
have additionally been the topic of reports in language touch, usually within the context
of the Amdo or Qinghai-Gansu Sprachbund.
This research will strategy the phonology of Qinghai-Gansu Mongolic
from a comparative ancient point of view. It offers an summary of the phonological advancements of the Qinghai-Gansu languages, evaluating them to the reconstructed ancestral language. while it's going to examine the
archaic positive aspects that may be present in those languages, so that it will increase the
reconstructions of person Mongolic lexemes.
The ebook ends with a comparative complement of approximately 1350
reconstructed universal Mongolic goods, observed by means of the trendy kinds they're in line with and, the place beneficial, arguments for the selected reconstruction.

Additional resources for Språkteorier och språkspel: Fem moderna språkteorier ur en Wittgensteininspirerad synvinkel

Example text

Antag att Oscar1 är en typisk talare på jor­ den, och låt Oscar2 vara hans motsvarighet på tvilling-jorden. Antag att de har exakt samma upplevelser av, och tankar om, vad de båda kallar ”vatten”, det vill säga att de psykologiska tillstånd som är förknippade med ter­ men ”vatten” är identiska: Yet the extension of the term “water” was just as much H2O on Earth in 1750 as in 1950; and the extension of the term “water” was just as much XYZ on Twin Earth in 1750 as in 1950. Oscar1 and Oscar2 understood the term “water” differently in 1750, although they were in the same psychological state, and although, given the state of science at the time, it would have taken their scientific communities 6about fifty years to discover that they understood the term “water” differently.

Svaret är: Därför att någon annan användning av ordet ”vatten” griper in, kanske våra vardagliga sätt att tala om vatten, eller kanske någon mindre sofistikerad vetenskaplig användning av ordet. Det är dessa andra sätt att använda ordet som skulle ligga fast, inte någon schematiskt rigid relation mellan ett ord i språket och en molekyl i verkligheten. Kom ihåg att i förhållande till vardagsanvändningarna av ordet ”vatten” är vattens molekylära sammansättning inte vattens natur, utan en yttre och tillfällig egenskap.

Put­ nam har skapat intrycket att det omvända är fallet; att det finns något i verk­ ligheten som svarar mot uttrycket ”samma vätska”, och som egentligen borde ligga till grund för hur människor talar om vatten, sockerdricka och gin. Men eftersom de är ovetande om denna fördolda vätskeidentitet, så tvingas de famla i mörkret; deras användning av ordet ”vatten” och 44 © Studentlitteratur Undersökning uttrycket ”samma vätska” är blott hypotetisk. Vetenskapen, äntligen, upp­ täcker vad som i verkligheten är och inte är samma vätska.

Download PDF sample

Språkteorier och språkspel: Fem moderna språkteorier ur en Wittgensteininspirerad synvinkel by Pär Segerdahl


by Kevin
4.3

Rated 4.89 of 5 – based on 13 votes