Get Galego coloquial: Novo metodo para a aprendizaxe da lingua PDF

By La Voz de Galicia

ISBN-10: 8485287533

ISBN-13: 9788485287536

Show description

Read or Download Galego coloquial: Novo metodo para a aprendizaxe da lingua galega (Biblioteca gallega) PDF

Similar libros en espanol books

Extra info for Galego coloquial: Novo metodo para a aprendizaxe da lingua galega (Biblioteca gallega)

Example text

Ampliación: Como vedes nas viñetas, o Xoanciño e súa irmá sempre andan rifando. Estevo e outros amigos do barrio viñeron preguntar por el e Carme non o avisou... «Seica estabas a estudiar e como non querías que te viñese enredar»... Xa estaba armada a Uorta. Gramática: Hoxe irnos ve-lo presente e máilo perfecto do verbo VER, xunto co perfecto de VIR. VIR VER PERFECTO PRESENTE PERFECTO eu vin ti viñeches eu vexo eu vin ti ves ti viches el ve el veu vos vedes el viu nós vimos vos vistes eles ven eles virón eles viñeron nós vemos nós viñemos vós viñestes Exercicios: a) Suliñe nos diálogos as formas verbais que estudiamos hoxe na gramática.

Partes lalerais da cabeza situadas entre queixarse. ): a parte de detrás do peito. As costas. ): cumprir, facer falla a fronte, as orellas c as meixelas. Os sens. ): sentar ben, gustar. 60 Galego coloquial Outra vez na escola Lección 49 Hoxí por s«-lo pnmeiro dio. pouco imoJ ó Que andadas rosmando polo ba'tcP Lsía ben , enlón miráde-la lección Non me dirzdes quí « moit'o Iraballo de hoxe e xa Parei uns exercitios Uabollar, pero para maná farídzsme " <] na casa sobre eles para Pacer maná aqiV Profesor voskde ¡jira o que queira pero e c\ue o de Matemáticas unha redacción sobre o Nodal jouba vez a mzsma bister , ' ii uan lia farcí paro izu mandounos vanos problemas Ampliación: Despois das vacacións hai que volver a trabalíar.

Colleu unha goma e borrou o debuxo. Colle a goma e borra o debuxo. Collín a goma e borrei o debuxo. 10. Collíche-la goma e borráche-lo debuxo. 7 8 9 . . ): regalo dunha persoa a outra. Galano. ): bebida alcohólica e refrescante. Regalo. ): tecido que se fabrica co pelo das ovellas. ): que non contén cousa ningunha. ): gana e necesidade de beber. ): xoguete que tén forma de persoa. ): todo o que serve para xogaren os ne- neca. nos. Enredo. jPara que despois Uña que volver eedo...! sempre hai que ir onde eles queren «Pero tan mal estás ?

Download PDF sample

Galego coloquial: Novo metodo para a aprendizaxe da lingua galega (Biblioteca gallega) by La Voz de Galicia


by Paul
4.1

Rated 4.91 of 5 – based on 44 votes