Download e-book for iPad: Afganistan 79-89 by A.Kowalczyk

By A.Kowalczyk

Najwieksze Bitwy XX wieku 09-Afganistan 79-89 КНИГИ ;ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ Автор:A.Kowalczyk Название: Najwieksze Bitwy XX wieku 09-Afganistan 79-89 Издательство: Altair Год: 2002 Формат: pdf,rar+3% Размер: 5.7 MB Язык: польский Страниц:490

Show description

Read or Download Afganistan 79-89 PDF

Similar history_1 books

Get New Culture in a New World: The May Fourth Movement and the PDF

Throughout the Nineteen Twenties, China's intellectuals known as for a brand new literature, a brand new process of notion and new orientation in the direction of glossy existence. generally called the may possibly Fourth circulate or the recent tradition stream, this highbrow momentum spilled past China into the abroad chinese language groups. This paintings analyzes the hot tradition move from a diaspora standpoint, particularly that of the abroad chinese language in Singapore.

Get Augustan and Julio-Claudian Athens: A New Epigraphy and PDF

Whereas there's now renewed curiosity within the background of Athens below the Roman empire, the Augustan and Julio-Claudian sessions stay rather ignored when it comes to prolonged examine. hence the single finished old works at the interval and its epigraphy stay these of Paul Graindor, which have been released sooner than the invention of the Athenian Agora and its epigraphical wealth.

Download PDF by J. C. Ruiz Franco: El bastardo de Marx

Novela documental sobre Karl Marx, su vida, su obra, su familia, su entorno, su época. .. y su hijo ilegítimo.

Extra resources for Afganistan 79-89

Sample text

Po działaniach przygotowawczych w sąsiadu­ jących z doliną rejonach prowincji Parwan i Kapisa, 27 lipca wojsko uderzyło na pozycje Zniszczone domostwa w dolinie Panczsziru 34 mudżahedinów w środkowej części doliny i zdołały odzyskać Peszghur. Zgodnie z takty­ ką "młota i kowadła", jednocześnie z natar­ ciem w górę doliny, koło Daszt-i Riwatu wy­ sadzony został desant śmigłowcowy, którego zadaniem było uwolnienie jeńców wziętych do niewoli w czasie czerwcowego ataku mu­ dżahedinów na Peszghur. Operacja zakoń­ czyła się 6 sierpnia i poza odbiciem Peszg­ huru nie wpłynęła w większym stopniu na zmianę sytuacji w dolinie.

Raporcie gen. Tkacza (ówczesnego dowódcy 40 Ar­ mii) znaleźć można między innymi oceny krytyczne o sprzęcie tj. BMP-1, BMD, BTR60, działach D-30. Jedynie wprowadzone do uzbrojenia zimą 1980/81 wozy bojowe BMP2 i moździerze Am 2B9 "Podnos" otrzymały wysoką ocenę. Doświadczenia pierwszych miesięcy sprawiły, że już wkrótce wojska radzieckie zaczęły otrzymywać nowe uzbrojenie, znacz­ nie bardziej przydatne w warunkach wojny partyzanckiej w górach np. transportery BTR-70 czy działa samobieżne 2S1 "Goździk" i 2S3 "Akacja".

Dysponując tak pokaźną siłą, dowództwo 40 Armii podjęło decyzję przeprowadzenia ko­ lejnej operacji. Ze względu na odmienną sy­ tuację militarną w dolinie, nosiła ona inny charakter niż działania w 1982r. czy opera­ cja "Panczszir 84". Miał się na nią składać szereg lokalnych akcji desantowych, prze­ prowadzanych na szczeblu co najwyżej bata­ lionu. Głównym celem operacji było dopro­ wadzenie do likwidacji baz partyzanckich w górnej części doliny. Do pierwszych wię­ kszych starć między desantem radzieckim a dużym oddziałem mudżahedinów doszło 5 września koło wsi Eid-i Kurban (zginęło 200 - 300 partyzantów), jednak właściwa opera­ cja rozpoczęła się 8 września atakiem lotni­ czym dokonanym przez samoloty Tu-16 startujące z baz w ZSRR.

Download PDF sample

Afganistan 79-89 by A.Kowalczyk


by Paul
4.5

Rated 4.45 of 5 – based on 9 votes